CIRCLE OF TALENT
DE NIEUWE CREATIEVE GEESTEN VAN DE TOEKOMST

KUNST IS INVESTEREN IN DE TOEKOMST!

BOUW MEE AAN DE COÖPERATIE

Talentontwikkeling is een ecosysteem dat je moet voeden, onderhouden en waarin je gezamenlijk moet investeren. Een circulair, oneindig en tijdloos proces. In de sport investeert men al heel lang op een goede en gedreven manier in een ecosysteem van talent en talentontwikkeling. Kinderen en jongeren starten in de breedtesport en stromen via selecties door om uiteindelijk als topsporter het beste uit zichzelf te halen. Vervolgens geven zij als topsporter, trainer, coach en mentor al hun kennis en inspiratie door aan de nieuwe generatie. Daar kunnen wij in de kunst- en cultuursector veel van leren.

Wij werken in het kunstonderwijs samen met (kunst-)professionals. Ons vak bestaat uit het ontdekken, stimuleren en onderwijzen van talent en dit doen wij met muziek, dans, theater en beeldende kunst. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen om het vlammetje te ontsteken. Wij zien het als onze missie om kinderen en jongeren te onderwijzen in de kunsten en hun talenten te laten ontwikkelen. Als kunstonderwijzers moeten wij een eigen ecosysteem voor talentontwikkeling bouwen. Er gebeurt al heel veel goeds en moois in het onderwijs, de vrije tijd en bij de kunstvakopleidingen, maar dit is vaak projectmatig en niet met elkaar verbonden. Bovendien zijn er de afgelopen jaren veel voorzieningen en activiteiten, belangrijke onderdelen van het ecosysteem, verloren gegaan. Aan ons om dit gezamenlijk weer op te bouwen, met elkaar te verbinden en succesvol te maken.

Wij zetten nu met de Circle of Talent in de kunsten een vergelijkbaar ecosysteem op als in de sport. Dit doen wij door samen met het onderwijs, het bedrijfsleven, de (gemeentelijke) overheid en kunstonderwijs te investeren. Talent kan zich ontwikkelen van breedtekunst in het onderwijs, via talentklassen in de vrije tijd naar topkunst bij de kunstvakopleidingen, om vervolgens als topkunstenaar alle passie, kennis en inspiratie door te geven aan een nieuwe generatie. En als een jong talent uiteindelijk niet kiest om door te groeien naar de topkunst, dan is dat geen verloren investering. Zelfs verre van dat. We leveren een jong volwassene af met zelfvertrouwen en zelfreflectie, die gewend is om goed te kunnen communiceren, performen, samenwerken, oefenen, studeren en hard te werken. Skills die nodig zullen zijn voor de toekomstige banen die wij nu nog niet kennen. We leveren een jong volwassene af die verder kijkt dan zijn of haar neus lang is en klaar is voor een mooie creatieve toekomst. #circleoftalent

Samenwerkende kunstencentra in de provincie Noord-Brabant:

Bouwt u mee aan de coöperatie?

(Brabantse) partners, kunstprofessionals, organisaties dan wel collectieven die een aanjaagfunctie en verbindende spil kunnen zijn in hun eigen gemeenschap, worden uitgenodigd en zijn welkom om aan te sluiten. Kijk voor meer informatie op www.chvacademy.nl en neem contact met ons op via info@chvacademy.nl.